Nyt fra menighedsrådet

bbk-1

Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådet har konstitueret sig som følger:

Formand: Lisbeth Scharla-Friis.

Sekretær/økonomisekretær: Kirsten Graversen

Rådsmedlemmer: Carsten Jensen, Jan Rasmussen og Brian Lindholm-Sørensen.

På menighedens årsmøde fremkom mange gode forslag til anvendelse af arv (læs referat fra årsmødet). Vi vil løbende arbejde med forslagene under inddragelse af forslagsgiverne i form af tidsplan og gruppeinddeling af forslag.

Vi vil gerne nedsætte et udvalg til præsteansættelse og vil læne os op af ”Den gode arbejdsplads”. Den findes på www.missionsforbundet.dk under værktøjer/downloads og den kan downloades her. Har du problemer med at finde den og ønsker et eksemplar i papirform, kontakt da en fra menighedsrådet. Er du interesseret i at være med i ovenstående udvalg, kontakt da menighedsrådet.

Vi har fået ny hjemmeside: www.birkebjergkirken.org hvor fremtidige mødereferater, tjenestelister og kalender kan ses og hentes. Har du problemer med log in på ”selvhenter” eller hjemmesiden i øvrigt, kontakt da John Skytt.

Ikke medlemmer kan få tjenesteliste, kalender og menighedsblad ved henvendelse til Carsten Jensen eller selvbetjening i brevbakkerne.

Husk menighedsweekend den 5.-7. maj sammen med Sorø menighed og missionsforstander John Nielsen (program følger).

På vegne af menighedsrådet

Lisbeth Scharla-Friis.