Julefest søndag den 29. december

Søndag den 29. december kl. 10.30 fejres årets julefest.

Vi begynder festen med en gudstjeneste, hvor julens gamle og nye salmer og sange synges endnu en gang.

Nanna Green prædiker, og før vi samles til julefrokost i Cafeen tager vi hinanden i hænderne, mens vi synger og danser omkring det store juletræ.

Ved frokosten nyder vi Cafe broens dejlige mad, ryster posen med julegodter, hygger, leger, og hører måske en historie mm før vi afslutter med kaffe, lagkage og julens sidste småkager.

Hjertelig velkommen.

Frokost og kaffe 50 kr. for voksne. Børn deltager gratis.

Nyhedsblad og kalender december 2019/januar 2020

Nyhedsblad og kalender december 2019/januar 2020

Julegaveønske:
“Håb for din by”

Af carsten Jensen


Dette er titlen på en bog, som er udkommet i år,
skrevet af missionsforstander John Nielsen. En bog,
som fortæller om, hvordan byer forvandles, når
mennesker går sammen og beder for deres by.

”Hvis mit folk beder og søger mit ansigt” (2.
Krønikebog 7, 14a). Bøn er naturligvis alt afgørende.
Derfor er bøn for den enkelte by også en nøgle til
byens transformation. Ønsker vi at se forandring i
vores by, må vi løfte den frem for Gud i bøn. Samtidig
må vi følge med i byens liv, så vi kan bede konkret.
Byens nød må blive kirkens liv. Når mennesker i byen
rammes af tragedier, må det berøre kirkens hjerte og
lede til forbøn om forandring.

Mange menigheders bøn centrerer sig om kirkens
indre liv, hvilket også er vigtigt, men kirken har en
større kaldelse end at eksistere for sig selv. Den er til
for det omgivende samfunds skyld. Derfor må
samfundets smerte berøre menigheden og lede os til
at løfte vore hænder, vort hjerte og vor røst i forbøn
for vores by. Hvis ikke de kristne i en given by beder
for den by, de er en del af, er der sandsynligvis ingen,
der gør det.

Guds løfter – vores udfordringer. Når Jesu kirke i en
by begynder at praktisere disse fire områder: Enhed,
ydmyghed, bøn og omvendelse åbner kirken op for
Guds ekstraordinære velsignelse over byen.

Ved at bede, er du med til at give mennesker håb.
”Håb for din by” kan købes i Birkebjergkirkens
bogsalg.

Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle.
Kærlig hilsen Carsten.

”Du fylder mig med glæde, for glæden er fra dig,
du gud, som helst vil give, så glæden bor i mig.

Du løfter op min smerte, så smerten er hos dig,
du gud, der kender sorgen og deler den med mig.

Du fylder mig med undren, forunderlige Gud,
du åbner altid udvej, når alt ser håbløst ud.

Du løfter mine tanker, så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes, at du forlader mig.

Du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide, at jeg tilhører dig! ”

Sang af Holger Lissner.


Lis Bøggild udstiller i Birkebjergkirken

Billedkunst af stofrester

I 1987 fik jeg fingrene i en stor sæk med stofrester – og før jeg fik set mig om, sad jeg med nål og tråd og lavede mit første billede”, nævner Lis Bøggild fra Ribe på sin hjemmeside www.lisboggild.dk, hvor der er en beundringsværdig samling af hendes billeder skabt af stofrester.

Fra søndag den 17. november til den 31. december udstiller Lis Bøggild sine billeder i Birkebjergkirken, Næstved, og hun oplyser: Denne udstilling er bygget lidt specielt op, idet billederne er ledsaget af korte eller lidt længere tekster relateret til kristendommen – myter, legender, tekststeder fra biblen, digte og salmer. Eksempelvis et vers fra Kaj Munks “Den blå anemone” og med et par billeder af juleroser noget om Selma Lagerløfs legende “Julerosen“.

Der er fernisering i Birkebjergkirkens lokaler på Tommerupvej 4, Næstved søndag den 17. november 2009 kl. 12.00 til 13.30.
Efter ferniseringen kan billederne ses i Birkebjergkirkens åbningstider ved gudstjenester, møder og arrangementer, og ellers ved at ringe på telefon 55 70 03 93 til pastor Leo Hansen.