Julefest søndag den 29. december

Søndag den 29. december kl. 10.30 fejres årets julefest.

Vi begynder festen med en gudstjeneste, hvor julens gamle og nye salmer og sange synges endnu en gang.

Nanna Green prædiker, og før vi samles til julefrokost i Cafeen tager vi hinanden i hænderne, mens vi synger og danser omkring det store juletræ.

Ved frokosten nyder vi Cafe broens dejlige mad, ryster posen med julegodter, hygger, leger, og hører måske en historie mm før vi afslutter med kaffe, lagkage og julens sidste småkager.

Hjertelig velkommen.

Frokost og kaffe 50 kr. for voksne. Børn deltager gratis.

Nyhedsblad og kalender december 2019/januar 2020

Nyhedsblad og kalender december 2019/januar 2020

Julegaveønske:
“Håb for din by”

Af carsten Jensen


Dette er titlen på en bog, som er udkommet i år,
skrevet af missionsforstander John Nielsen. En bog,
som fortæller om, hvordan byer forvandles, når
mennesker går sammen og beder for deres by.

”Hvis mit folk beder og søger mit ansigt” (2.
Krønikebog 7, 14a). Bøn er naturligvis alt afgørende.
Derfor er bøn for den enkelte by også en nøgle til
byens transformation. Ønsker vi at se forandring i
vores by, må vi løfte den frem for Gud i bøn. Samtidig
må vi følge med i byens liv, så vi kan bede konkret.
Byens nød må blive kirkens liv. Når mennesker i byen
rammes af tragedier, må det berøre kirkens hjerte og
lede til forbøn om forandring.

Mange menigheders bøn centrerer sig om kirkens
indre liv, hvilket også er vigtigt, men kirken har en
større kaldelse end at eksistere for sig selv. Den er til
for det omgivende samfunds skyld. Derfor må
samfundets smerte berøre menigheden og lede os til
at løfte vore hænder, vort hjerte og vor røst i forbøn
for vores by. Hvis ikke de kristne i en given by beder
for den by, de er en del af, er der sandsynligvis ingen,
der gør det.

Guds løfter – vores udfordringer. Når Jesu kirke i en
by begynder at praktisere disse fire områder: Enhed,
ydmyghed, bøn og omvendelse åbner kirken op for
Guds ekstraordinære velsignelse over byen.

Ved at bede, er du med til at give mennesker håb.
”Håb for din by” kan købes i Birkebjergkirkens
bogsalg.

Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle.
Kærlig hilsen Carsten.

”Du fylder mig med glæde, for glæden er fra dig,
du gud, som helst vil give, så glæden bor i mig.

Du løfter op min smerte, så smerten er hos dig,
du gud, der kender sorgen og deler den med mig.

Du fylder mig med undren, forunderlige Gud,
du åbner altid udvej, når alt ser håbløst ud.

Du løfter mine tanker, så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes, at du forlader mig.

Du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide, at jeg tilhører dig! ”

Sang af Holger Lissner.


Retrætedag

Hvad er en retræte?

Retræte betyder at trække sig tilbage.
Retræte er en tid med mulighed for at samle tankerne, en tid til at reflektere og overveje dybere aspekter af tilværelsen, tid til stilhed, fordybelse og bøn, tid til at lytte til Gud.
En retræte er ikke virkelighedsflugt eller ”flugt fra arbejde og den er ikke et åndeligt brusebad”, men den er med til at give de redskaber, vi har brug for til at give nyt syn på hverdagen, og at finde små stunder af ro, som kan give mod og energi – også i hverdagen.
En hektiske og krævende hverdag med mange afbrydelser og forstyrrelse fra digitale medier styrer mere og mere af vores tid – så kortere eller længere stunder hvor vi kobler fra og finder ro i stilheden bliver også mere og mere vigtige.

Retræte har sin inspiration og rødder i biblen

Evangelierne fortæller, at Jesus ofte søgte Gud ved at tage væk for at være i stilhed og ensomhed.
I Matt. kap. 4 fortælles der, at Jesus efter sin dåb i Jordanfloden, trak sig tilbage i ørkenen i fyrre dage for at søge Gud. Samtidig tog Jesus ofte sine disciple med til steder, hvor de kunne være alene, og i Markusevangeliet 6, 31 siger Jesus til sine disciple “Kom med ud til et øde sted, hvor I kan være alene og hvile jer lidt.”
I biblen er der også eksempler på en række andre personer, som i ensomhed søgte Gud.

Retrætedagen begynder med fælles morgenkaffe og introduktion til retræten, derefter vil der være en bede og nadverstund, hvor vi går ind i stilheden sammen, og vi slutter med eftermiddagskaffe efter at vi er gået ud af stilheden igen.
På dagen vil hele kirken være indrettet med forskellige rum/”stationer” med inspiration fra Johannesevangeliet 21, 1-14. Der vil være mulighed for bibellæsning, bøn, refleksion, kreativ udfoldelse og hvile i relation til teksten og i forhold til sit eget liv.
I løbet af dagen vil der også være mulighed for korte samtaler og forbøn med en af retrætedagens ledere.

Jahannesevangeliet 21,12a

Uanset din erfaring med retræte eller kirkeliv, så er du velkommen til at deltage i retrætedagen. Det kræver dog tilmelding. Læs hvordan længere nede.
Arrangører: Osted Frikirke og Birkebjergkirken ved Henriette Jensen (Osted), Kirsten Graversen (Næstved) og præst i Birkebjergkirken Nana Green

STED
Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, 4700 Næstved


PROGRAM OG DAGENS FORLØB
Kl. 8.30 Morgenmad og kort introduktion til retræten.
kl. 9.00 Rundvisning til kirkens rum og ”stationer.”
kl. 9.15. Retræte begyndende med fælles nadverstund
kl. 12.00 Frokost.
Kl. 12.30 Retræte
Kl. 15.30. Stilheden slutter, afslutning og kaffe.
Dagen foregår i stilhed fra kl. 9.15-15.30.

Medbring gerne bibel, notesbog, tegneredskaber og – med stor frimodighed – pude og tæppe til evt. hvile. Indesko/hjemmesko vil formentlig være praktisk og behageligt. Desuden varmt overtøj og udesko, da der er mulighed for en gåtur. Hele dagen vil der være kaffe, te, vand og frugt stillet frem.
PRIS: 80,- kr. Dækker forplejning på dagen, som indbetales ved tilmelding via MobilePay på 3053 1755 eller kontant efter aftale med Nana Green eller Henriette Jensen.

Tilmelding senest onsdag d. 4. marts 2020 på e-mail:
Skriv til tilmeld@birkebjergkirken og skrive “Retrætedag 2020” i emnelinien. Oplys antal tilmeldte og navn(e).
OBS: Der er begrænset antal pladser på retrætedagen, så tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Retrætedagen er arrangeret i samarbejde mellem Osted Frikirke og Birkebjergkirken i Næstved, der begge er en del af Det Danske Missionsforbund. Alle er velkommen uanset kirkeerfaring, alder eller evt. kirkeligt tilhørsforhold.

Mere info eller spørgsmål
Kontakt Henriette Jensen på tlf. 22170189 eller Nana Green på tlf. 30531755 eller skriv på e-mail: nana@birkebjergkirken.dk.

Download invitation

Lis Bøggild udstiller i Birkebjergkirken

Billedkunst af stofrester

I 1987 fik jeg fingrene i en stor sæk med stofrester – og før jeg fik set mig om, sad jeg med nål og tråd og lavede mit første billede”, nævner Lis Bøggild fra Ribe på sin hjemmeside www.lisboggild.dk, hvor der er en beundringsværdig samling af hendes billeder skabt af stofrester.

Fra søndag den 17. november til den 31. december udstiller Lis Bøggild sine billeder i Birkebjergkirken, Næstved, og hun oplyser: Denne udstilling er bygget lidt specielt op, idet billederne er ledsaget af korte eller lidt længere tekster relateret til kristendommen – myter, legender, tekststeder fra biblen, digte og salmer. Eksempelvis et vers fra Kaj Munks “Den blå anemone” og med et par billeder af juleroser noget om Selma Lagerløfs legende “Julerosen“.

Der er fernisering i Birkebjergkirkens lokaler på Tommerupvej 4, Næstved søndag den 17. november 2009 kl. 12.00 til 13.30.
Efter ferniseringen kan billederne ses i Birkebjergkirkens åbningstider ved gudstjenester, møder og arrangementer, og ellers ved at ringe på telefon 55 70 03 93 til pastor Leo Hansen.