Familien Marcher udstiller i Birkebjergkirken

En familie af billedkunstnere

Den 28. januar åbner Birkebjergkirken dørene for en lidt usædvanlig kunstudstilling, idet en hel familie udstiller deres billedkunst. Familien består af Cornelia, Johanne, Anne-Marie og Henning Marcher fra Næstved.

Henning Marcher siger: ”Alle har tegnet en tegning. Mange stopper dog, når de bliver voksne. Vi er en familie, der aldrig helt er stoppet med at tegne, male og bygge ting. Igennem mange år er det blevet til temmelig mange ”værker”. Vi havde dog ikke nogen forestilling om at udstille, før Leo Hansen spurgte os.

I udstillingen er der malerier, tegninger og modeller fra flere årtier. De har alle tegnet og malet i forskellig grad. Cornelia, Johanne og Anne-Marie har alle udtryk sig via maleri og tegning, mens modellerne fortrinsvist er lavet af Henning og er udført i pap og papir.

Der er fernisering på udstillingen søndag den 28. januar kl. 12.00 – 13.30 i Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved, og indtil 11. marts kan udstillingen ses i kirkens åbningstider i forbindelse med gudstjenester, møder og andre aktiviteter, eller efter aftale med Leo Hansen på telefon 5570 0393 / 6169 0393.

John Overgaard udstiller i Birkebjergkirken

 

Akvareller med skjulte budskaber

En akvarelmaler har ingen fortrydelsesret. Et penselstrøg i en akvarel kan ikke ændres, som det kan i et oliemaleri. ”Når akvarelpenslen rammer papiret, fanger bordet,” siger John Overgaard, som har skiftet bankfaget ud med akvarelmaleriet, efter at han gik på efterløn for otte år siden.

John Overgaard er autodidakt, men har også deltaget i mange ”akvarelrejser”, som han kalder de kurser, han har opsøgt, og hvor han har modtaget undervisning af mange forskellige kunstnere. Gennem hans otteårige virke har han udviklet en bemærkelsesværdig fin maleteknik, som resulterer i billeder med den lethed, det lys og de vibrerende farver, der kendetegner akvarellens sjæl. I nogle af hans akvareller gemmer sig et skjult budskab, ofte et citat fra bibelen.

Fra 5. november 2017 til 21. januar 2018 udstiller John Overgaard sine akvareller i Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved, hvor der er fernisering på udstillingen søndag den 5. november kl. 12.00 – 13.30. Indtil 21. januar kan udstillingen ses i kirkens åbningstider i forbindelse med gudstjenester, møder og andre aktiviteter, eller efter aftale med Leo Hansen på telefon 5570 0393 / 6169 0393.

www.Galleriovergaard.dk

www.johnovergaard.dk

 

Aktivitetsklub for nødhjælp

Mission i Polen

Malan Weihe og Wagner Espersen samt Elisabeth Weihe og Jan Juul Nielsen kører jævnligt til Polen med nødhjælp til fattige familier.

Fredagsklubben i Birkebjergkirken er dybt engageret i dette hjælpearbejde. Fra Malan Weihe har vi fået følgende hilsen: ”Nåde være med jer og fred fra Gud og Herren Jesus Kristus.

Jeg vil gerne fortælle jer om vores nødhjælp og det store arbejde, som aktivitetsklubben i jeres kirke gør i den forbindelse. Jeg er meget glad for, at vi er kommet i kontakt med dem. Det er nogle søde, flittige og kreative piger, som det er en fornøjelse at være sammen med.

Vi er en gruppe, som kører nødhjælp og har gjort det i mange år. Vi hjælper Polen og de Baltiske lande. Vi hjælper på hospice, hjem for hjemløse mænd, krisecentre, børnehjem og fattige familier. De mangler alt, også mad.
Vi samarbejder med frikirkerne i de forskellige lande.

Arbejdet vokser hele tiden, sidste skud på stammen er sigøjnere i Ukraine nær den Slovakiske grænse.

Vi takker Gud for, at vi kan være med til at gøre en forskel for mennesker, som lever under fortvivlede forhold. Igen og igen hører vi, hvordan de mennesker, vi hjælper, ikke kan forstå, at nogen, som de slet ikke kender, har en sådan omsorg for dem.”

 

Susanne I. Frederiksen udstiller i Birkebjergkirken

  

 

 

 

 

 

 

Fernisering 10. september 2017 12.00 – 13.30 (Efter gudstjenesten)

Fra jeg startede med at male i 1998 og så til nu, er der sket rigtig meget – ikke kun med maleriet, men også med hele min tilgang og mit syn på kunsten.

Var jeg dengang blevet spurgt om jeg nogensinde ville komme til at male abstrakte malerier, havde svaret uden betænkningstid været et klart nej, det var slet ikke mig.

I dag finder jeg det utroligt spændende, ikke kun at male rent abstrakt, men som en måde at “twiste” et mere naturalistisk landskab på.

Jeg arbejder meget med dybde og enkelthed, som svinger mellem det abstrakte og det naturalistiske, hvilket giver plads til, at beskueren selv kan arbejde sig ind i maleriet. Der må gerne være noget ubestemt, der taler til fantasien.

Menighedsrådets konstituering 2017

Menighedsrådet har efter årsmødet 5. marts 2017 konstitueret sig som følger:

Formand: Lisbeth Scharla-Friis.

Sekretær/økonomisekretær: Kirsten Graversen

Rådsmedlemmer: Carsten Jensen, Jan Rasmussen og Brian Lindholm-Sørensen.

Pinse-friluftsgudstjeneste

På Herlufsholm

Gudstjeneste i det grønne 2. pinsedag kl 11.00

Fri- og folkekirker i Næstved indbyder til friluftsgudstjeneste

Mandag den 5. juni 2017 – 2. pinsedag og grundlovsdag – afholdes gudstjeneste på plænerne bag Herlufsholm kirke.

Gudstjenesten er en fælleskirkelig gudstjeneste med deltagelse af Folkekirker, Katolsk kirke, Frelsens Hær, Birkebjergkirken, Sjølundkirken og Næstved Bykirke.

Gudstjenestens tema er ”Enestående… ”

Medbring tæppe eller havestol, kom og nyd og deltag i denne gudstjeneste i den smukke natur ned mod Susåen.  Efter gudstjenesten er der mulighed for picnic i det grønne.

Skulle vejret vise sig fra en dårlig side flyttes gudstjenesten ind i Herlufsholm kirke.

Gudstjenesten arrangeres af ”Næstveds Økumeniske Præstegruppe”, et fællesskab præster og ledere fra byens fri- og folkekirker, der inspirerer hinanden.

Fakta: Hvad er pinse?

I pinsen fejrer kristne verden over, at Helligånden kom til disciplene og gjorde dem i stand til at tale adskillige sprog og dermed sprede det kristne budskab i hele verden. Pinsen kaldes også kirkens fødselsdag, fordi det dermed blev muligt at udbrede evangeliet til alle folkeslag.

Pinse kommer af det græske ord pentecoste, der betyder halvtreds, for der er 50 dage fra påske til pinse. Pinsen fejres i over to dage: Pinsedag, som altid er en søndag, og 2. pinsedag, som er mandagen lige efter.

(Kilde: www.folkekirken.dk)

Niels Brande udstiller i Birkebjergkirken

Fotoudstilling
Indien set fra andre vinkler

Foto: Niels Brande

Foto: Niels Brande

Fattigdom, kirkeliv og hverdag er blandt temaerne i en serie af fotografier, der udstilles i Birkebjergkirken fra søndag 28. maj og frem til udgangen af august.

Bag billederne står den lokale journalist og foredragsholder Niels Brande. I 2016 fik han under et besøg hos en indisk ven mulighed for at komme helt tæt på indernes hverdag – herunder besøg i flere slumområder i storbyen Vijayawada samt besøg i landsbyen Narsapur. Det kommer der nu en udstilling ud af.

“Da jeg kom hjem fra Indien i september, var det med hovedet proppet med historier. Fotoudstillingen er et forsøg på at bearbejde nogle af de mest intense oplevelser, som jeg ikke bare kan holde for mig selv. De må deles,” siger Niels Brande.

Tlf. 2883 3255 /  nielsbrande@gmail.com

Udstillingen i Birkebjergkirken, Tommerupvej 4, Næstved, åbnes med fernisering søndag 28. maj kl. 12-13.30. Udstillingen kan ses til og med søndag 27. august i kirkens åbningstider i forbindelse med gudstjenester, møder og andre aktiviteter, eller efter aftale med Leo Hansen på telefon 5570 0393 / 6169 0393.

 

 

Menighedslejr

Vi tager på lejr sammen med menigheden i Frikirken Sorø den 5. – 7. maj 2017.

Reserver denne weekend i din kalender.

Egeruphytten

Vi skal være i Egeruphytten som ligger Egerupvej 49, 4230 Skælskør.

Undervisning af Missionsforstander John Nielsen
Tema:
Menighedsudvikling.
Vital proces starter med –
Fakta!!
En workshop som hjælper menigheden til at
få et realistisk billede af sin egen virkelighed.
Johs 8,32
“og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal
gøre jer frie.”

Download programmet her

 

 

Kirkelige handlinger

Kirkelige Handlinger

Nadver

” Til ihukommelse af mig…..” således begrunder Jesus vores deltagelse i nadveren.
Når Jesus indstiftede nadveren med brød og vin, var det fordi han ønskede, at vi ikke skulle glemme Ham, for alt hvad han gjorde for os ved sin død og opstandelse.

En ” husker”
Ved at spise det brudte brød ved nadverbordet husker du meget bedre at Jesus brød sit legeme på korset for din skyld, og ved at drikke vinen af bægeret, husker du også meget bedre, at Jesus ofrede sit blod for at frelse dig fra dine overtrædelser og synder.


Fællesskab med Jesus

Det er Jesus, der indbyder os til sit bord. Her får vi på en særlig måde mulighed for at dele troens livsfællesskab med ham. Før vi modtager brød og vin, læser vi fra Bibelen: ” Velsignelsens bæger, er det ikke fællesskab med Kristi blod? Det brød vi bryder, er det ikke fællesskab med Kristi legeme?”

For børn og voksne
I Birkebjergkirken er Nadveren et fællesskabsmåltid for hele familien. Børnene deltager sammen med forældre eller andre voksne. Alle kan være med i skriftlæsninger, trosbekendelsen, lovsange, bøn og forbøn. Ved nadverbordet har vi fællesskab med Jesus og fællesskab med hinanden.

Betjening
Som regel uddeles vin og brød til hver enkelt medens man sidder på sin plads. Ønsker man af en eller anden grund ikke at deltage i nadveren, lader man bare brød og vin gå forbi til den næste. Det er præst, menighedsråd eller andre udvalgte fra menigheden, der tjener ved nadveren. Af hensyn til børnene anvender vi altid alkoholfri vin.

Barnevelsignelse

Barnevelsignelse er en handling, i hvilken forældrene i menighedens fællesskab takker Gud for det barn de har fået.

I tro på, at børnene hører Gud til, bæres barnet frem for under forbøn og håndspålæggelse at modtage Guds velsignelse. I Handlingen er barnet genstand for menighedens omsorg og forbøn, samtidigt som den udtrykker ønsket om at barnet skal vokse op og leve i Guds kærlighed.

Barnevelsignelsen har sit forbillede i Jesu velsignelse af de små børn.

Dåb

Vi døber, fordi Jesus Kristus har befalet det.
Vi tror ikke, at der i dåben er genfødelse, men at dette alene er i troen på Jesus Kristus.
Birkebjergkirken  har sine rødder i den del af kirkelivet, hvor dåb af voksne er det mest almindelige.
Dåben i Birkebjergkirken er en personlig afgørelse, hvor den troende bekender og bekræfter det liv i Gud, som Jesus Kristus byder os ind i.
Det er afgørende, at give den enkelte person frihed til at følge sin egen samvittighed. Derfor anerkender vi enhver dåb som sker i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Dåb af børn sker, fordi vi tror, at alle børn er Guds børn. Vi tror, at hvert eneste barn er skabt i Guds nåde for at tilhøre Gud. Og vi døber de små, fordi Jesus selv tæller børnene med i Guds rige, hvor han i øvrigt anser dem for at være de største.
I Kirkehistorien benævnes det som ” Det Metodistiske Dåbssyn.”

Det teologiske grundlag og syn på dåben er udtrykt i
Det Danske Missionsforbunds Synode af 1967.

Dåbspraksis

I Birkebjergkirken praktiseres dåb efter følgende vejledning:

Dåb af voksne
Når en person kommer til tro, bør han/hun lade sig døbe, hvis det ikke tidligere er sket. Menigheden praktiserer fortrinsvis dåb af voksne.

Dåb af voksne, som tidligere er døbt
Hvis en person er døbt som barn, men af samvittighedsmæssige eller personlige grunde ikke kan forholde sig til sin dåb, kan han/hun lade sig døbe.

Bekræftelse af tro og dåb
Hvis en person er døbt som barn, men af samvittighedsmæssige eller personlige grunde har behov for at bekræfte sin dåb, kan dette ske. Handlingen fortages i modsætning til dåb uden vand.

Dåb af børn
Forældre skal i samtale tilbydes barnevelsignelse, som er Birkebjergkirkens praksis/tradition. Når troende forældre af samvittighedsmæssige eller personlige grunde fastholder ønsket om dåb af deres barn, kan dette ske.

se også    Det Danske Missionsforbunds Synode af 1967

Dåbshandlingen
Dåben gennemføres, efter vejledning og inspiration fra Det Danske Missionsforbunds ”Håndbog for Kirkelige handlinger” af 1994, ved en af menighedens ordinære gudstjenester. Handlingen kan efter særlige ønsker og forhold – henlægges til naturen, hjem, hospital eller en særlig dåbsgudstjeneste.

Det forudsættes:
– at der udføres én form for dåb (barn/voksen) i den enkelte    gudstjeneste. Dog vil der i samme gudstjeneste efter ønske kunne gennemføres husstandsdåb.
– at én præst/ dåbsforretter udfører dåben i samme gudstjeneste.

Samvittighedsfrihed for præst/dåbsforretter
Når præst/dåbsforretter af samvittighedsmæssige grunde ikke kan foretage ovenstående dåbshandlinger, skal præst/dåbsforretter og menighedsråd i samråd med de som ønsker dåb, tilkalde en anden præst/dåbsforretter fra menigheden eller Det Danske Missionsforbund.

Dåbsundervisning
Før dåbshandlingen skal alle dåbskandidater modtage dåbsundervisning ud fra Bibelen, Det Danske Missionsforbunds Synode af 1967 samt Vejledning til dåbspraksis i Birkebjergkirken. Undervisningen foretages af menighedens præst. Såfremt menigheden er uden præst, foretages undervisningen i samråd med menighedsråd.

Frikirkelig konfirmation

I Birkebjergkirken er frikirkelig konfirmation en festgudstjeneste, som afslutter undervisningen for årets konfirmander. I gudstjenesten understreger konfirmanderne centrale sandheder i Guds ord og modtager desuden Guds velsignelse under bøn og håndspålæggelse.

Den apostolske trosbekendelse

 Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himmelens og jordens skaber,

og på Jesus Kristus hans enbårne søn vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige almindelig kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen.