Hvem er Birkebjergkirken?

En del af Evangelisk Frikirke Danmark i Næstved

Åben for Gud og mennesker

Birkebjergkirken er en kirke tilsluttet Evangelisk Frikirke Danmark (der tidligere har heddet Det danske Missionsforbund).

Evangelisk Frikirke Danmark er en frikirke med selvstændige menigheder spredt ud over hele landet. Igennem Evangelisk Frikirke er Birkebjergkirken engageret i kirkeligt arbejde i Grønland, Ghana, Rumænien og Thailand, og den er ligeledes i kirkens landsarbejde tilknyttet en lang række tværkirkelige samarbejdsrelationer.

Evangelisk Frikirke og Birkebjergkirken deltager i samarbejdet i Frikirkenet, som er et samarbejdsorgan for frikirker i Danmark.

Forkyndelsen er baseret på bibelen, som vi tror er Guds ord til mennesker til alle tider. Vi bruger den autoriserede bibel, oversat og udgivet af Bibelselskabet og Bibelen på hverdagsdansk, oversat og udgivet af forlaget Scandinavia.

Birkebjergkirkens historie kort fortalt

Menigheden i Birkebjergkirken i Næstved er stiftet i 1928 og har siden været med til at præge byen og lokalsamfundet ud fra en kristen grundholdning.

I 1952 indrettede menigheden kirke i det gamle gotiske rådhus på Sct. Peders Kirkeplads. Den blev kaldt Rådhuskirken. I 1992 købte menigheden i Sct. Peders kirke Rådhuskirken for at indrette den til kordegnekontor og menighedshus. I august 1994 var Birkebjergkirken på Tommerupvej færdigbygget og blev samme måned indviet til kirke. Birkebjergkirken fremstår nu som en moderne og brugervenlig bygning til søndagens gudstjenester og andre samlinger på ugens hverdage i form af koncerter, undervisning, møder, udstillinger, foredrag og socialt fællesskab.

Se mere om Birkebjergkirken

Kirkelige handlinger

Læs Evangelisk Frikirke Danmarks blad Magasinet online