Mail d. 24. april 2021 fra menighedsråd og præst

Kære venner i Birkebjergkirken
Husk at vi igen samles til fysiske Gudstjenster i Birkebjergkirken om søndagen.

I ugens løb er restriktioner og anbefalinger lettet, så vi nu kan være samlet mere end den halve time og vi kan også synge sammen.

På anbefalinger fra sundhedsmyndighederne, så laver vi de bageste pladser til sangfrie pladser. Det er for dig, som gerne vil deltage, men er særlig sårbar eller føler dig utryg ved sang. På disse pladser sidder man bag dem der synger – altså væk fra sangretningen og der må man altså heller ikke synge selv.
Der er 2 meter mellem pladserne/husstande/dem der har valgt at ses, da det er kravet ved sang.

Vær opmærksomme på at det kun kirkelige handlinger, som er undtaget fra det generelle forsamlingsloft. Møder og lign. i kirken hører under det generelle forsamlingsloft – inde og ude. I takt med at det hæves, så vil vi se på mulighederne for at byde på kirkekaffe.

Vi er klar til at tage imod jer – og sammen fejre gudstjeneste. På søndag taler Leo Hansen – og der er lagt planer for forårets og sommerens gudstjenester med musikere, mødeværter mv.

Samtidig vil vi nævne at der dato på hvornår vi afholder menighedens årsmøde. Det vil blive afholdt søndag d. 30. maj efter gudstjenesten.

Guds fred – og venlige hilsner
menighedsrådet og præsten
i Birkebjergkirken

Hvis du mod forventning ikke modtager e-mails fra kirken, så begynd med se om mailen er i dit spamfilter. Det er noget vi ikke kan forhindre sker i nogle tilfælde. Ved at tilføje Carsten Jensens og præstens mail i mailudbyderen/-programmets adresse bog, så kan det måske hjælpe, så du fremover undgår at mails ryger i spamfilteret.

Når du har tjekket det, så er du velkommen til at kontakte kirken, så vi kan undersøge om du stadig er på listen.

Fastetiden

Ugen der begynder med fastelavn er indgangen til fastetiden – og det er netop denne tid nu, hvor dette skrives.

Ugen begynder med fastelavn, hvor der bliver fejret, festet, lavet spas og spist lækkeri. Man slår sig løs inden man træder ind i fasten.

Tirsdagen i denne uge kaldes “hvide tirsdag” og i engelsktalende lande for pandekagedag. Navnet har den efter en hvid æggesøbe og andet hvidt, som man spiste på denne dag.

Og så begynder fasten om onsdagen på Askeonsdag. I nogen kirketradition går man sammen ind i fastetiden med en gudstjeneste, hvor man slutter med at få tegnet et kors med aske i panden. I øvrigt en aske, som laves af at brænde de palmegrene som har udsmykket kirken Palmesøndag året før, og det markere jo fint at fasten også er en forberedelses tid frem mod påsken.

I anledningen af askeonsdag og indgangen til fastetiden, så deler jeg her en refleksion over Esajas’ bog 58,8-12. Det er et kapitel som netop handler om faste og sabbat, omend det ikke fremgår så tydeligt i de valgte vers. Men du kan her læse hvordan versene minder mig om hvad der er vigtigt i fastetiden.

Es. 58 særlig 8-12 – og fokus på versene 8-9
Fastetiden er en tid til give plads. Plads til at søge dybere ind i vores Guds-relation.At slippe og rydde ud i det, der fylder op i det indre – hjertets propfulde og rodede pulterkammer.Det kan bl.a. betyde at vi skal give slip på nogen af alle de ydre ting og handlinger, som vi bruger til at søge lindring og trøst igennem. Give slip og søge lindring, trøst og andet vi længes efter hos Gud.
Dér, i det tætpakkede og rodede indre pulterkammer, kan der på en gang være skramlende larm – og samtidig være så tætpakket og lyddæmpende – at det er svært at høre Gud. Der er så meget der kalder på vores opmærksomhed, så når vi gør et forsigtigt forsøg på at kalde på Gud, så kan vi ikke høre hans svar.
“Da kalder du og Herren vil svare, da råber du om hjælp, og han siger: Her er jeg!”Er det da virkelig nødvendigt at råbe for at Gud gider at høre os?Nej, han hører os faktisk før vi kalder, for han kender os bedre end vi kender os selv. Men VI kan have brug for at råbe for at høre os selv. Vi kan have brug for at råbe højt i hjertets indre for virkelig at mærke vores længsel og smerte.Og til det svarer Gud: “Her er jeg!”Han svarer: “Jeg er også smerte og længsel. Jeg er her allerede – midt i dit overfyldte liv.””Jeg er her og jeg vil relationen med dig.”
En norsk præst og forfatter, der hedder Jens-Petter Jørgensen, som jeg har haft fornøjelse af at blive undervist af nogle gange, han siger:Tro staves r-e-l-a-t-i-o-n. Relation. Og jeg oplever at Esajas 58 minder os om hvordan relationen med Gud altid hænger tæt sammen med vores relation til mennesker. Gud vil relationen med dig – og relationen til andre gennem dig.
Vi har brug for at søge den dybe relation med Gud – at få fjernet noget af alt det, der fylder op i hjertets pulterkammer, så der bliver bevægelsesfrihed til at blive vendt i tro mod den treenige Gud – og det hjælper os til at blive bevæget i den ydre verden. Bevæget til at elske vores næste, mætte hans sult, løse hendes bånd og læge deres sår. En dybere relation med Gud, hvor der bliver plads og frihed til bevægelse og til mere, ja, flere …  end os selv.
Da skal lyset bryde igennem – både inde og ude. Og vi kan komme til at erfare at vi kan bygge med på Guds arbejde. Guds arbejde med at genopbygge vores egne og andres menneskelig ruiner.
Begynd med at give plads til en dybere relation med Gud, hvor du åbner op for og kalder på Gud – og giver
dig tid til at lytte på hans: Jeg er her.

Hvordan vil du finde bevægelsesfrihed, give plads til en dybere relation med Gud i de kommende dage og uger frem mod påsken?


Ud-fordring til kirken!

En refleksion fra kirkens præst, Nana Green, over sammenfaldet mellem Kristi Himmelfart og genåbningen af kirkerne i Danmark

Kristi himmelfartsdag, d. 21. maj 2020

Der skal ikke herske tvivl om at vi glæder os til at slå kirkebygningens døre op for offentligheden – for dig, mig og alle andre – og på søndag sammen fejrer gudstjeneste for første gang i 2 måneder. Du kan læse mere om det på vores hjemmeside eller et senere opslag her på Facebook.Havde vi kunne nå at blive klar til i dag – Kristi Himmelfartsdag – så havde vi nok allerede været samlet i dag; det var i hvert fald hvad jeg personligt kunne have haft lyst til, ligesom mange af vores venner i folkekirken er det, på den dag hvor vi mindes, det vi kalder Kristi himmelfart.

Tankevækkende er det dog, at netop en af denne højtidsdags tekster – Apostlenes Gerninger 1, 1-11 – indeholder et klart løfte og en ud-fordring*.Ja, før jeg vil sige hvad ud-fordringen er, så vil jeg selv kommentere hvorfor at jeg skriver udfordring med bindestreg:
I økonomi og jura er en “fordring” et krav en person eller selskab har mod en anden part. Fordring kan også beskrives som et “krav som en person forsøger at leve op til, fx. af etiske eller religiøse grunde” (fra ordnet.dk).Og “ud-fordringen” Jesus giver er, at vi skal forsøge at leve op til at vi skal UD!
Også selvom vi i dag, og på søndag, rundt i hele landet glæder os over at vi kan komme ind og være sammen inde i kirken.

Jesus ud-fordrer disciplene til at tage imod Guds hellige ånd, lade den give kraft og styrke til at gå ud og fortælle om ham og det de har erfaret.
“Det skal I gøre …” som formuleringen er i Bibelen 2020 fra Bibelselskabet. “… først i Jerusalem, så i Judæa og Samaria og senere i hele resten af verden”. Først i det nære og hjemmevante, så videre og videre ud – ja, også der hvor I normalt ikke ville sætte jeres ben … men det er en helt anden prædiken, som jeg stadig husker min kollega gav for nogle år siden med spørgsmålet: Hvor er dit Samaria? (Hvis du ikke kender betydningen af Samaria, så kan jeg kort nævne at det var et landområde og nogle mennesker, som jøderne helst undgik og gerne gik en omvej for at undgå).

Men udgangspunktet var først i det nære – og så ud i hele verden.Måske har vi brug for at genopdage at vi skal ud – ud i det nære og det er er lige omkring igen? Og så bevæge os derfra og videre ud. Ikke længere ind, men videre ud.
Ud fra og ud af vores hjem.
Ud fra og ud af vores kirker.
Ud, der hvor alle ikke er som mig.
Ud, der hvor vi ikke hjemmevant bevæger os rundt eller får sat os lidt for mageligt til rette.
Ud, hvor vi ikke har så meget ejerfornemmelse.
Ud, hvor vi er på udebane.

Jesus lover at vi bliver givet noget – og udfordrer os til at give det videre.
Kristi Himmelfart er ikke en dag hvor vi fejrer at Jesus bliver fjernet fra os og tages væk til et bedre sted. Denne højtidsdag er nærmere indledningen til eller fortsættelsen af en fejring der kulminerer til pinse. En fejring af den treenige Gud. En fejring af at Gud nu er helt tæt på – og sammen med den enkelte af os. Vi behøver ikke ypperstepræster – sådan en særlig hellig præst til at gå som stedfortræder ind til Gud, nej, du og jeg har lov at komme helt tæt på Gud. Du og jeg skal erfare Gud selv.

Erfare en Gud i og med os – med ærlighed og kærlighed. Med vejledning og forklaring. Det kan virke – og ja, det er underligt og mystisk … og som jeg sidder her og skriver dette, så håber jeg, at du har lyst til at åbne dig for det mystiske og fantastiske møde – hvad enten det er første gang eller du har gjort det ofte. Åbne dig for en nærværende Kristus gennem Guds ånd. Og åbne dig for din omverden – hvor Gud også er.

Er du en af dem, der har haft din faste gang i Birkebjergkirken, så husker du måske vores sætning: “Åben for Gud og åben for mennesker”. For os er min bøn: Genåbning for Gud og mennesker.
Ikke en genåbning til at putte os i kirkebygningen med det trygge og velkendte, mens vi gemmer os for den farlige omverden. Men en genåbning for både løftet og ud-fordringen. “Det skal I gøre.” Åben dørene, fejre, glædes, tage imod – og gå så ud af de åbne døre igen.

Jeg tror på, at der til os alle lyder en ud-fordring hver dag: Vær åben for Guds ånd. Vær åben for hvor den leder dig hen, og hvad den giver af styrke og andet godt Tag dét med dig ud af den åbne dør – og vær åben for Gud og mennesker på din vej ud i verden.

Til sidste vil jeg tillade mig at være meget lokal:
I dag på Kristi Himmelfartsdag – hvor mange kirker genåbner og fejrer – der håber jeg, at Birkebjergkirken må være og blive et ud-gangspunkt for mennesker. Hvor vi både kan blive i Guds kærlighed, men også bliver ud-fordret til at gå ud sammen med den.
Er du ikke så bekendt med Birkebjergkirken, så skal du vide at du er velkommen – den er for dig, der er åben for Gud og – eller – åben for mennesker. Du ved selv hvor din åbenhed tager sit udgangspunkt – det er det bedste sted at begynde.

Jeg glæder mig til at vi ses i og uden for kirkebygningerne.

Palmesøndag: Bibelrefleksion

Præst Nana Green er med i et fritidsprojekt, der hedder “Bibelstreger”.

Den kommende uge følger de en læseplan, som Nana har udarbejdet. Bibelstreger er en anderledes måde at lukke Bibelen op på. Når man har læst og fordybet sig i teksten, så prøver man at lave en tegning til. Det hjælper dig til at blive længere i teksten, mens du arbejder kreativt, og det at du har brugt dine hænder, ladets din hjerne arbejde med det visuelle gør også at du husker det bedre.

Hvis du savner at se og høre et lille ord om Gud fra Bibelen, så kan du se med i de video, som supplere læseplanen – de kan godt ses som en lille bibelrefleksion uden at du behøver at kaste dig ud i at tegne.

Hvis du vil læse med, så finder du læseplanen for påskeugen her.

Palmesøndag – 5. april 2020 – Mark. 10,35-45 + 11,1-11

Palmesøndag d. 5. aprilOverskrift: Hvordan er man den største – Jesus kommer til JerusalemMark. 10,35-45 +11,1-11(eller Matt. 20,20-28 + 21,1-12, hvis man hellere vil tegne der)Du kan finde links til illustrationer mv. på bibelstreger.dk/palmesondag2020Vedhæftede eksempler er tegnet af Nana, Esther og Rikke.I dag skal vi læse to tekster. Den ene, den i kapitel 11, er den der er inspirationen til at vi kalder Palmesøndag for det vi gør. Jesus indtager Jerusalem. Ikke til hest med våben og en stor hær. Men ridende ydmygt på et æsel, uden vågen og ikke med en stærk hær, men med en flok almindelige mennesker. Den tekst – og hele påskeugen – bliver sat i et særligt lys af sidste vers (v. 45) i teksten fra kapitel 10 om de to brødre og disciple, der spørger om de må få pladserne lige ved siden af Jesus en gang i herligheden. Her må Jesus første gør dem klart hvad de spørger om og bagefter tale alvorligt med alle disciplene, der bliver vrede på de to. Hvem er størst … det er omvendt i Guds rige – det er ikke som det normalt er. Den der vil være størst skal tjene andre. Jesus Kristus er ikke kommet for at blive tjent, men for selv at tjene – og give sit liv. Derfor den ydmyge ankomst til Jerusalem. Lyt til refleksionen i videoen.

Slået op af Bibelstreger i Lørdag den 4. april 2020

Fælles bededag 29. marts – sådan gør vi i Birkebjergkirken

Slået op søndag d. 29. marts af Nana Green
Søndag d. 29. marts er fælles bededag i kirkerne rundt i landet – indkaldt af Evangelisk Alliance, folkekirker, frikirker, Frikirkenet, Den katolske kirker og missionsforeninger.

I Birkebjergkirken vil vi bede sammen hver for sig kl. 12.00, hvor vi opmuntre til at vi alle begynder med at bede denne bøn – og så tager os tid til at bede for dem og det, som vi bliver lagt på hjertet. Vores nærmeste, vores by, vores land, verden.

Har du særlige bedeemner, som du gerne vil at en anden beder med på, så skriv SMS/email eller ring til Nana Green: 30531755 eller nana@birkebjergkirken.dk.

Hellige Gud og himmelske Fader!
Du er vores værn og sikre tilflugtssted til alle tider.
Også når den verden, vi kender, glider os af hænde.
Kom til os med din fred!

Opstandne Kristus, vor frelser og ven!
Du er verdens lys, og den vej vi kan gå.
Driv det mørke bort, som nu truer og gør os bange!
Kom til os med dit lys!

Gud Helligånd, som trøster og løfter os op!
Du giver nye kræfter, så håbet igen kan fylde os med mod.
Lad håbet og glæden ved at kende dig drive frygten bort.
Kom til os med dit nærvær!
(Bodil Skjøtt)

(Tilføjelse af Nana Green med inspiration fra Esajas 9 og bøn af Gunni Bjørsted)

Herre og underfulde rådgiver!
Vi har alle lov at søge dig i det allerhelligste
Præg os og dem, der leder vores by, vores land og skal træffe beslutninger, med visdom, ydmyghed og mod, ligesom vi kender den fra dig.

Kom til os med din visdom!
Vældige Gud
Du giver styrke midt i sårbarheden.
Giv styrke til dem, som arbejder hårdt for vores syge og svage borgere.
Kom til os med din styrke!

Håbets Gud og Evigheds Fader
Tak at hos dig er der plads til alle vores reaktioner: Frygt, længsel, selvoptagethed og næstekærlighed
Fyld os med håb og visheden om en evighed hos dig, og hjælp os dele det håb med andre

Kom til os med dit håb!

Jesus vor herre, genopretter og fredsfyrste!
Du sørgede for, at døden og håbløsheden og alt det, der omgiver den, ikke får det sidste ord.
Vi håber og beder inderligt om at denne sygdomskrise går over så hurtigt som muligt.
Kom til os med din fred!

(Fortsæt med at bede for byen, for landet, verdenen, for syge og døende, for ensomme, for familierne i hjemmene, for fællesskabet – dem du kender, dem du bliver lagt på hjerte)

Find gudstjenester online

Opdateret søndag d. 29. marts 2020
Der er så mange gode tilbud om gudstjenester og måske har du allerede en favorit, hvis du er på Facebook, men hvis du gerne vil tage del i en gudstjeneste med andre, så vil vi her pege på de muligheder, der er blandt kirkerne i Det danske Missionsforbund, som Birkebjergkirken er den del af.
Derudover kan du lytte til DRs P1 og følge den transmitterede gudstjeneste fra Københavns Domkirke kl. 10, eller du kan gå ind på Birkebjergkirkens hjemmeside og lytte til prædikener.

Prædikener fra 2019.

Prædikener fra 2020. 

Du kan være med til gudstjeneste blandt vores venner rundt i Danmark.

Denne liste omfatter andre af Missionsforbundets menigheder. Vi begynder på Sjælland:
Vores venner i Vanløse Frikirke fejrer gudstjeneste fra stue til stue. Det er Ruben Andersen-Hoel og/eller Kristian Nielsen, fra hver deres stue, der er med i ord, musik og sang. www.facebook.com/vanløsefrikirke

Menigheden i Humlebæk – i Strandvejskirken – sender fra kirkesalen, hvor præst Tomas Lindholm taler, Cindy og Martin sørger for lovsang og salmer. Der streames live fra YouTube via dette link. https://www.youtube.com/channel/UC1BiXcfooCZocn4VDy8GIZA

Osted frikirke, hvor vores præst også er ansat som B&U-præst, streamer ligesom os ikke gudstjeneste. Her kan du derimod være med til aftenbøn hver aften kl. 21.30. Det er præst (og retræteleder) Gunni Bjørsted, der leder en fælles aftenbøn med en lille bibelrefleksion, et par velkendte salmer og en vekselbøn. Du kan finde det via deres Facebookside. facebook.com/ostedfrikirke

Derudover har vi venner i Næstveds andre fri- og folkekirker, der streamer, og af venner i Missionsforbundets menigheder, som ikke streamer, men alligevel skal huskes er: Frikirken i Sorø, den vietnamesiske menighed i Slagelse og Frikirken Salem i Frederiksværk. 

Retter vi blikket mod øen i Østersøen, Bornholm, så er der selvfølgelig vores venner i Missionskirken i Rønne, der laver fællesgudstjenester med Baptistkirken. Det er derfor Camilla Westen (Missionskirken) og Lone Møller-Hansen (baptistkirken), der sammen står for gudstjenesten og skiftes til at tale. https://www.youtube.com/channel/UCBBTJWrxvekNkcXtgcDPYcw

Så er der tilbud fra menighederne i Jylland.
Præst i Frikirken i Aabenraa, Rasmus Elkjær Larsen, fejrer gudstjeneste fra sin stue, med hjælp fra familien, så der er både kan lyttes til musik, sang og prædiken. Det er kl. 10.30.
https://www.facebook.com/pas2ren

Vadum Frikirke streamer gudstjeneste kl. 10.00 om søndagen, hvor det er præst Thomas Baldur, der taler. Thomas Baldur har også morgenbøn før arbejdsdagen begynder på hverdage kl. 8.20 (efter morgenandagten på P2 og før den fælles morgensang med Faber). Der er link på deres facebook-side til deres YouTube-kanal og linket direkte til YouTube-kanalen er dette: https://www.youtube.com/channel/UCdQVZ_7VJHAdMi0vYEg4-CQ

Bethaniakirken i Aalborg fejrer også gudstjeneste live om søndagen. Det er deres præst Philip Fodgaard (som vi havde på besøg i november sidste år) der står for tale, sang og musik. Der er også bøn i løbet af ugen.
På https://www.facebook.com/bethaniakirken/ finder du link til streamen – det er som regel via YouTube og det er kl. 10.30.
https://www.youtube.com/channel/UC5hN0Rf_dugOLJXuu0AkI-Q

I Vestermarkskirken, Grindsted, er det menighedens præst Charley Stephansen, der taler og en mindre lovsangsgruppe, som leder sangen fra kirkebygningen. Kl. 10.30. Find link eller stream på Facebook: https://www.facebook.com/vestermarkskirken

Saralystkirken i Århus deler en video med gudstjeneste, hvor menighedens præst John Lorenzen medvirker, og der er sang og musik.
https://www.facebook.com/Saralystkirken/

Tylstrup Frikirke er på Facebook som de øvrige menigheder. De kan også findes på YouTube-kanal med bedemøde, andagter og andet. Menigheden medvirker med små klip: sang, historiefortælling, børnesang, prædiken osv. En rigtig fin måde at fejrer gudstjeneste sammen på afstand.
https://www.youtube.com/channel/UCSoaLZzb2PlsPso3UTvc8_g

Derudover vil vi ikke glemme at nævne at der er menigheden i Vesterkirken, Stenum
https://www.facebook.com/Vesterkirken/

Menigheden i Din Frikirke i Haderslev
https://www.facebook.com/dinfrikirke/

og menighedsplantningen Nordstjernen i Nørresundby
https://www.facebook.com/nordstjernenkirke/