Menighedens bibelberetning

Vi har prøvet at finde en historie i bibelen som vi kan identificere os med som kirke. Vi har fundet at denne beretning siger lidt om os og hvad vi gerne vil som kirke.

Peters fiskefangst

Lukas 5,1-11 Autoriseret oversættelse – Bibelselskabet
Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord,  fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene.  Så gik han op i en af bådene, den der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarerne fra båden.

 Da han holdt op med at tale, sagde han til Simon: »Læg ud på dybet, og kast jeres garn ud til fangst!«  Men Simon svarede: »Mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået; men på dit ord vil jeg kaste garnene ud.«  Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges.  De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke.  Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: »Gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand.«  For han og alle de, som var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået  – ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: »Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.«  Og de lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham. 
Lukas 5,1-11 Autoriseret oversættelse Bibelselskabet

Lukas 5,1-11 Hverdagsdansk – Scandinavia
En dag, da Jesus stod nede ved Genesaret Sø, trængte folk sig ind på ham for at kunne høre Guds ord.Så fik han øje på to både, der lå i vandkanten. Fiskerne var gået fra borde og var ved at rense deres net.
Jesus gik om bord i den båd, der tilhørte Simon, og bad ham lægge lidt fra land, hvorefter han satte sig ned i båden og underviste menneskemængden derfra

Da han var færdig, vendte han sig mod Simon og hans partner og sagde: »Sejl ud på dybt vand og læg jeres garn ud til fangst!«»Jamen, mester, vi har slidt hele natten uden at fange noget,« indvendte Simon. »Men når du siger det, så prøver vi igen.«Det varede ikke længe, før nettene var så sprængfyldte med fisk, at de var lige ved at gå i stykker.Simon gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe dem, og snart var begge både så fyldte med fisk, at de var lige ved at synke.Da Simon Peter så det, faldt han på knæ for Jesus og sagde: »Gå bort fra mig, Herre! Jeg er alt for stor en synder til at være i din nærhed.«Både han selv og hans medhjælpere var lamslåede og forskrækkede over den mirakuløse fiskefangst.Det samme var Peters makkere i den anden båd, Jakob og Johannes, Zebedæus’ sønner. Men Jesus sagde til Simon: »Vær ikke bange. Fra nu af skal du være menneskefisker.«Efter at de havde trukket bådene på land, sagde de farvel til fiskeriet og fulgte nu Jesus på fuldtid som hans disciple.  Lukas 5,1-11 Hverdagsdansk Scandinavia