Nyhedsblad og kalender april – maj 2020

Nyhedsblad og kalender april – maj 2020

Aktivt lyttende.
Af Lisbeth Scharla-Friis.

På en af mine daglige morgenlufteture med min hund
blev jeg forleden opmærksom på en ”ny lyd”; lyden af
fuglestemmer, hvilket førte mine tanker hen mod en
ny tid: FORÅR!! En tid, som mange af os længes
mod efter en grå, våd og ufrugtbar vinter.

Samtidig blev jeg også mindet om ”lyden i nuet”, og
være opmærksom og nærværende på den lyd, der er
omkring mig lige nu. Hvem og hvad taler til mig, hvad
skal jeg handle på?

I en tid, hvor corona virus svirrer omkring os, er vi
ekstremt lyttende til sundhedsmyndighedernes råd og
vejledninger, som vi tager handling på, ikke blot i
forhold til os selv, men i allerhøjeste grad også for at
tage vare på hinanden og vise omsorg – og vi ser, at
mange tager et ansvar for hinanden.

I bibelen har vi Guds ord for Hans omsorg og
kærlighed for hele sin skabning og Hans vejledning til,
hvordan vi skal tage imod Hans ord, handle på det og
dele det med hinanden.

Her kommer jeg til at tænke på den undervisning, vi
fik i efteråret; hvordan vi kan tage ansvar for hinanden
og vise omsorg.

Hvordan får vi mere mod til at tale med hinanden om,
hvordan livet er i dag og at dele vores troshistorie?

Hvordan skabes et miljø, hvor man taler mere sandt
og åbent om relationer?

Hvad karakteriserer det menneske som gør, at jeg
vover at tale om mit liv (åbent og villigt).

Vi kom frem til følgende karakteristika:

Tid, imødekommenhed, lyttende, sladrefri,

interesseret, ydmyg, medmenneskelig, fortrolig,

tillidsfuld, diskretion, varm og kærlig, udstråling,

tryghedsskabende, respektfuld, tålmodig,

nærværende, ærlig, fordomsfri, nysgerrig og
medvandrende.

I menighedsrådet er vi meget optaget af og vil
opmuntre til at ovenstående må være kendetegn og
værdier, som vi har med os i vores liv og vandring
med Gud og hinanden – både i menigheden og det
samfund, som vi er en del af.

Fælles bededag 29. marts – sådan gør vi i Birkebjergkirken

Slået op søndag d. 29. marts af Nana Green
Søndag d. 29. marts er fælles bededag i kirkerne rundt i landet – indkaldt af Evangelisk Alliance, folkekirker, frikirker, Frikirkenet, Den katolske kirker og missionsforeninger.

I Birkebjergkirken vil vi bede sammen hver for sig kl. 12.00, hvor vi opmuntre til at vi alle begynder med at bede denne bøn – og så tager os tid til at bede for dem og det, som vi bliver lagt på hjertet. Vores nærmeste, vores by, vores land, verden.

Har du særlige bedeemner, som du gerne vil at en anden beder med på, så skriv SMS/email eller ring til Nana Green: 30531755 eller nana@birkebjergkirken.dk.

Hellige Gud og himmelske Fader!
Du er vores værn og sikre tilflugtssted til alle tider.
Også når den verden, vi kender, glider os af hænde.
Kom til os med din fred!

Opstandne Kristus, vor frelser og ven!
Du er verdens lys, og den vej vi kan gå.
Driv det mørke bort, som nu truer og gør os bange!
Kom til os med dit lys!

Gud Helligånd, som trøster og løfter os op!
Du giver nye kræfter, så håbet igen kan fylde os med mod.
Lad håbet og glæden ved at kende dig drive frygten bort.
Kom til os med dit nærvær!
(Bodil Skjøtt)

(Tilføjelse af Nana Green med inspiration fra Esajas 9 og bøn af Gunni Bjørsted)

Herre og underfulde rådgiver!
Vi har alle lov at søge dig i det allerhelligste
Præg os og dem, der leder vores by, vores land og skal træffe beslutninger, med visdom, ydmyghed og mod, ligesom vi kender den fra dig.

Kom til os med din visdom!
Vældige Gud
Du giver styrke midt i sårbarheden.
Giv styrke til dem, som arbejder hårdt for vores syge og svage borgere.
Kom til os med din styrke!

Håbets Gud og Evigheds Fader
Tak at hos dig er der plads til alle vores reaktioner: Frygt, længsel, selvoptagethed og næstekærlighed
Fyld os med håb og visheden om en evighed hos dig, og hjælp os dele det håb med andre

Kom til os med dit håb!

Jesus vor herre, genopretter og fredsfyrste!
Du sørgede for, at døden og håbløsheden og alt det, der omgiver den, ikke får det sidste ord.
Vi håber og beder inderligt om at denne sygdomskrise går over så hurtigt som muligt.
Kom til os med din fred!

(Fortsæt med at bede for byen, for landet, verdenen, for syge og døende, for ensomme, for familierne i hjemmene, for fællesskabet – dem du kender, dem du bliver lagt på hjerte)

Find gudstjenester online

Opdateret søndag d. 29. marts 2020
Der er så mange gode tilbud om gudstjenester og måske har du allerede en favorit, hvis du er på Facebook, men hvis du gerne vil tage del i en gudstjeneste med andre, så vil vi her pege på de muligheder, der er blandt kirkerne i Det danske Missionsforbund, som Birkebjergkirken er den del af.
Derudover kan du lytte til DRs P1 og følge den transmitterede gudstjeneste fra Københavns Domkirke kl. 10, eller du kan gå ind på Birkebjergkirkens hjemmeside og lytte til prædikener.

Prædikener fra 2019.

Prædikener fra 2020. 

Du kan være med til gudstjeneste blandt vores venner rundt i Danmark.

Denne liste omfatter andre af Missionsforbundets menigheder. Vi begynder på Sjælland:
Vores venner i Vanløse Frikirke fejrer gudstjeneste fra stue til stue. Det er Ruben Andersen-Hoel og/eller Kristian Nielsen, fra hver deres stue, der er med i ord, musik og sang. www.facebook.com/vanløsefrikirke

Menigheden i Humlebæk – i Strandvejskirken – sender fra kirkesalen, hvor præst Tomas Lindholm taler, Cindy og Martin sørger for lovsang og salmer. Der streames live fra YouTube via dette link. https://www.youtube.com/channel/UC1BiXcfooCZocn4VDy8GIZA

Osted frikirke, hvor vores præst også er ansat som B&U-præst, streamer ligesom os ikke gudstjeneste. Her kan du derimod være med til aftenbøn hver aften kl. 21.30. Det er præst (og retræteleder) Gunni Bjørsted, der leder en fælles aftenbøn med en lille bibelrefleksion, et par velkendte salmer og en vekselbøn. Du kan finde det via deres Facebookside. facebook.com/ostedfrikirke

Derudover har vi venner i Næstveds andre fri- og folkekirker, der streamer, og af venner i Missionsforbundets menigheder, som ikke streamer, men alligevel skal huskes er: Frikirken i Sorø, den vietnamesiske menighed i Slagelse og Frikirken Salem i Frederiksværk. 

Retter vi blikket mod øen i Østersøen, Bornholm, så er der selvfølgelig vores venner i Missionskirken i Rønne, der laver fællesgudstjenester med Baptistkirken. Det er derfor Camilla Westen (Missionskirken) og Lone Møller-Hansen (baptistkirken), der sammen står for gudstjenesten og skiftes til at tale. https://www.youtube.com/channel/UCBBTJWrxvekNkcXtgcDPYcw

Så er der tilbud fra menighederne i Jylland.
Præst i Frikirken i Aabenraa, Rasmus Elkjær Larsen, fejrer gudstjeneste fra sin stue, med hjælp fra familien, så der er både kan lyttes til musik, sang og prædiken. Det er kl. 10.30.
https://www.facebook.com/pas2ren

Vadum Frikirke streamer gudstjeneste kl. 10.00 om søndagen, hvor det er præst Thomas Baldur, der taler. Thomas Baldur har også morgenbøn før arbejdsdagen begynder på hverdage kl. 8.20 (efter morgenandagten på P2 og før den fælles morgensang med Faber). Der er link på deres facebook-side til deres YouTube-kanal og linket direkte til YouTube-kanalen er dette: https://www.youtube.com/channel/UCdQVZ_7VJHAdMi0vYEg4-CQ

Bethaniakirken i Aalborg fejrer også gudstjeneste live om søndagen. Det er deres præst Philip Fodgaard (som vi havde på besøg i november sidste år) der står for tale, sang og musik. Der er også bøn i løbet af ugen.
På https://www.facebook.com/bethaniakirken/ finder du link til streamen – det er som regel via YouTube og det er kl. 10.30.
https://www.youtube.com/channel/UC5hN0Rf_dugOLJXuu0AkI-Q

I Vestermarkskirken, Grindsted, er det menighedens præst Charley Stephansen, der taler og en mindre lovsangsgruppe, som leder sangen fra kirkebygningen. Kl. 10.30. Find link eller stream på Facebook: https://www.facebook.com/vestermarkskirken

Saralystkirken i Århus deler en video med gudstjeneste, hvor menighedens præst John Lorenzen medvirker, og der er sang og musik.
https://www.facebook.com/Saralystkirken/

Tylstrup Frikirke er på Facebook som de øvrige menigheder. De kan også findes på YouTube-kanal med bedemøde, andagter og andet. Menigheden medvirker med små klip: sang, historiefortælling, børnesang, prædiken osv. En rigtig fin måde at fejrer gudstjeneste sammen på afstand.
https://www.youtube.com/channel/UCSoaLZzb2PlsPso3UTvc8_g

Derudover vil vi ikke glemme at nævne at der er menigheden i Vesterkirken, Stenum
https://www.facebook.com/Vesterkirken/

Menigheden i Din Frikirke i Haderslev
https://www.facebook.com/dinfrikirke/

og menighedsplantningen Nordstjernen i Nørresundby
https://www.facebook.com/nordstjernenkirke/

National bededag d. 29/3

Fra en hilsen, som kirken har fået fra Frikirkenet.dk: 
På søndag har vi sammen med dele af folkekirken, den katolske kirke og Evangelisk Alliance inviteret alle til at bede for Danmark og de lande, der er hårdt ramt.
 
Bønner bedt i enhed har en utrolig stor kraft. På Evangelisk Alliances hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kan være med. Der er både mulighed for at koble sig på et fælles online bønnemøde, og der er blevet lavet en flot bønnebog med bønner til en tid som denne. Du kan downloade den her.
 
Og det er en mærkelig tid vi er i. Alt er lukket ned, og ingen af os ved, hvor langt det her strækker sig – og hvad konsekvenserne er.
 
Men vi ved, at vi er i Guds hånd. Han bærer os og holder os, uanset om vi går i dødsskyggens dal eller er på grønne enge, som David så smukt udtrykker det i salme 23.
 
Selv i mørke tider, så er Gud der.
 
Jeg tror, at vi bevæger os ind i en tid, hvor vi erkender vores sårbarhed og vores afhængighed af hinanden. Familien og kirken som fællesskaber, hvor vi er forpligtet på hinanden, tror jeg får en anden værdi. Erkendelsen af, at vi nok ikke er vores egen gud, tror jeg også vil åbne op for en søgning mod kristendommen.
 
Det vil sikkert ikke være en markant udvikling, men dog en tydelig tendens. Én af mine venner gav et profetisk ord for et lille år siden, som jeg synes beskriver det smukt:
 
”For langt de fleste vil der være tale om en venlig bølge, en vækst, som – hvis I er forberedte – vil føles som en venlig bølge, som om gulvet hæver sig under jeres fødder og I bliver kastet fremad, men ikke voldeligt, ikke ubehageligt, ikke smadrende. En bølge, I har ventet på, et stort blødt skub opad og fremad, en kildrende glad fornemmelse.”
 
Når vi beder på søndag, så er det med stor medfølelse for de syge, de udsatte og dem, der er en del af kriseberedskabet. Men vi beder også med håb. At Gud, som er alt livs ophav, vil bringe liv ud af det, som forvolder så meget frygt, smerte og død.
 
Lad både alvoren og håbet være følgesvende i vores fælles bønner på søndag.
 
Kærlig hilsen
Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær