National bededag d. 29/3

Fra en hilsen, som kirken har fået fra Frikirkenet.dk: 
På søndag har vi sammen med dele af folkekirken, den katolske kirke og Evangelisk Alliance inviteret alle til at bede for Danmark og de lande, der er hårdt ramt.
 
Bønner bedt i enhed har en utrolig stor kraft. På Evangelisk Alliances hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du kan være med. Der er både mulighed for at koble sig på et fælles online bønnemøde, og der er blevet lavet en flot bønnebog med bønner til en tid som denne. Du kan downloade den her.
 
Og det er en mærkelig tid vi er i. Alt er lukket ned, og ingen af os ved, hvor langt det her strækker sig – og hvad konsekvenserne er.
 
Men vi ved, at vi er i Guds hånd. Han bærer os og holder os, uanset om vi går i dødsskyggens dal eller er på grønne enge, som David så smukt udtrykker det i salme 23.
 
Selv i mørke tider, så er Gud der.
 
Jeg tror, at vi bevæger os ind i en tid, hvor vi erkender vores sårbarhed og vores afhængighed af hinanden. Familien og kirken som fællesskaber, hvor vi er forpligtet på hinanden, tror jeg får en anden værdi. Erkendelsen af, at vi nok ikke er vores egen gud, tror jeg også vil åbne op for en søgning mod kristendommen.
 
Det vil sikkert ikke være en markant udvikling, men dog en tydelig tendens. Én af mine venner gav et profetisk ord for et lille år siden, som jeg synes beskriver det smukt:
 
”For langt de fleste vil der være tale om en venlig bølge, en vækst, som – hvis I er forberedte – vil føles som en venlig bølge, som om gulvet hæver sig under jeres fødder og I bliver kastet fremad, men ikke voldeligt, ikke ubehageligt, ikke smadrende. En bølge, I har ventet på, et stort blødt skub opad og fremad, en kildrende glad fornemmelse.”
 
Når vi beder på søndag, så er det med stor medfølelse for de syge, de udsatte og dem, der er en del af kriseberedskabet. Men vi beder også med håb. At Gud, som er alt livs ophav, vil bringe liv ud af det, som forvolder så meget frygt, smerte og død.
 
Lad både alvoren og håbet være følgesvende i vores fælles bønner på søndag.
 
Kærlig hilsen
Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær