Nyt fra menighedsrådet

bbk-1

Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådet har, efter årsmødet 2021, konstitueret sig som følger:

Formand: Lisbeth Scharla-Friis.

Sekretær/økonomisekretær: Kirsten Graversen

Rådsmedlemmer: Carsten Jensen – Leo Hansen – John Skytt

Suppleant: Stine Brejner