Fælles bededag 29. marts – sådan gør vi i Birkebjergkirken

Slået op søndag d. 29. marts af Nana Green
Søndag d. 29. marts er fælles bededag i kirkerne rundt i landet – indkaldt af Evangelisk Alliance, folkekirker, frikirker, Frikirkenet, Den katolske kirker og missionsforeninger.

I Birkebjergkirken vil vi bede sammen hver for sig kl. 12.00, hvor vi opmuntre til at vi alle begynder med at bede denne bøn – og så tager os tid til at bede for dem og det, som vi bliver lagt på hjertet. Vores nærmeste, vores by, vores land, verden.

Har du særlige bedeemner, som du gerne vil at en anden beder med på, så skriv SMS/email eller ring til Nana Green: 30531755 eller nana@birkebjergkirken.dk.

Hellige Gud og himmelske Fader!
Du er vores værn og sikre tilflugtssted til alle tider.
Også når den verden, vi kender, glider os af hænde.
Kom til os med din fred!

Opstandne Kristus, vor frelser og ven!
Du er verdens lys, og den vej vi kan gå.
Driv det mørke bort, som nu truer og gør os bange!
Kom til os med dit lys!

Gud Helligånd, som trøster og løfter os op!
Du giver nye kræfter, så håbet igen kan fylde os med mod.
Lad håbet og glæden ved at kende dig drive frygten bort.
Kom til os med dit nærvær!
(Bodil Skjøtt)

(Tilføjelse af Nana Green med inspiration fra Esajas 9 og bøn af Gunni Bjørsted)

Herre og underfulde rådgiver!
Vi har alle lov at søge dig i det allerhelligste
Præg os og dem, der leder vores by, vores land og skal træffe beslutninger, med visdom, ydmyghed og mod, ligesom vi kender den fra dig.

Kom til os med din visdom!
Vældige Gud
Du giver styrke midt i sårbarheden.
Giv styrke til dem, som arbejder hårdt for vores syge og svage borgere.
Kom til os med din styrke!

Håbets Gud og Evigheds Fader
Tak at hos dig er der plads til alle vores reaktioner: Frygt, længsel, selvoptagethed og næstekærlighed
Fyld os med håb og visheden om en evighed hos dig, og hjælp os dele det håb med andre

Kom til os med dit håb!

Jesus vor herre, genopretter og fredsfyrste!
Du sørgede for, at døden og håbløsheden og alt det, der omgiver den, ikke får det sidste ord.
Vi håber og beder inderligt om at denne sygdomskrise går over så hurtigt som muligt.
Kom til os med din fred!

(Fortsæt med at bede for byen, for landet, verdenen, for syge og døende, for ensomme, for familierne i hjemmene, for fællesskabet – dem du kender, dem du bliver lagt på hjerte)