Jubilæum

I sommer er det 25 år siden, kirken flyttede til sin nuværende adresse og fik navnet Birkebjergkirken. Det vil vi gerne fejre på forskellig vis, og derfor vil der henover efteråret være forskellige arrangementer.

Jubilæum betyder efter sin latinske oprindelse ”jubelfest”, og som kirke må vi sige, at vi har meget at juble over – nemlig Guds godhed og store trofasthed både, når vi ser tilbage, når vi ser på nutiden og når vi kigger fremad.

Overskriften over de sidste 25 år kunne være:

Gud er trofast

Kun Han ved, hvor mange bønner, der er blevet besvaret, hvor mange suk, Han har hørt og hvor mange gange, Han har fyldt hjerterne med glæde og mødt dem, der har vendt sig til Ham med både suk og gråd samt glæde og taknemmelighed.

Det, vi kan se er, at kirken stadig er levende og har en opgave at fuldføre. Og er gennemsnitsalderen end blevet højere, må vi jo så konkludere, at den samlede erfaring af Guds godhed og trofasthed er blevet tilsvarende større. Det vi kan fortælle om er som David siger: ”Smag og se, at Herren er god”.

Men også i nutiden er der meget at sige tak for. Først og fremmest fordi Gud har lagt en kærlighed til kirken i Nana Holm Greens hjerte, og vi har kunnet ansætte hende som præst.

Vi glæder os over, at Gud hører bøn og stadig kalder mennesker til tjeneste for Sit Rige.

Og vi glæder os også over, at kirken har fået et løft rent fysisk – lige fra et nyt køkken til oprydning og nyindretning af rum, der ellers stod lidt ubrugte hen.

Og endelig glæder vi os over, at vi som kirke er gået ind i processen VITAL, hvis vision er ”menigheder, som lever og vokser”.

Vi er på vej, og om end det kan synes som om, der er langt igen, så er der både fremtid og håb fordi vi mærker Guds hjerte for dem omkring os, som har brug for at høre om Guds kærlighed, og at der også for dem er både fremtid og håb.

Så lad os ikke blive trætte, men opmuntre hinanden til at holde ud i den tjeneste, vi hver især har fået – om det er bøn, Ordets forkyndelse, praktisk arbejde, omsorgstjeneste eller andet. Vi kan alle være med til at løfte og bære.

Tillykke med jubilæet!
Kærlig hilsen Kirsten.

Åbent hus 7. september – ProgramPlakatFlyer