Nyhedsblad og kalender december 2019/januar 2020

Nyhedsblad og kalender december 2019/januar 2020

Julegaveønske:
“Håb for din by”

Af carsten Jensen


Dette er titlen på en bog, som er udkommet i år,
skrevet af missionsforstander John Nielsen. En bog,
som fortæller om, hvordan byer forvandles, når
mennesker går sammen og beder for deres by.

”Hvis mit folk beder og søger mit ansigt” (2.
Krønikebog 7, 14a). Bøn er naturligvis alt afgørende.
Derfor er bøn for den enkelte by også en nøgle til
byens transformation. Ønsker vi at se forandring i
vores by, må vi løfte den frem for Gud i bøn. Samtidig
må vi følge med i byens liv, så vi kan bede konkret.
Byens nød må blive kirkens liv. Når mennesker i byen
rammes af tragedier, må det berøre kirkens hjerte og
lede til forbøn om forandring.

Mange menigheders bøn centrerer sig om kirkens
indre liv, hvilket også er vigtigt, men kirken har en
større kaldelse end at eksistere for sig selv. Den er til
for det omgivende samfunds skyld. Derfor må
samfundets smerte berøre menigheden og lede os til
at løfte vore hænder, vort hjerte og vor røst i forbøn
for vores by. Hvis ikke de kristne i en given by beder
for den by, de er en del af, er der sandsynligvis ingen,
der gør det.

Guds løfter – vores udfordringer. Når Jesu kirke i en
by begynder at praktisere disse fire områder: Enhed,
ydmyghed, bøn og omvendelse åbner kirken op for
Guds ekstraordinære velsignelse over byen.

Ved at bede, er du med til at give mennesker håb.
”Håb for din by” kan købes i Birkebjergkirkens
bogsalg.

Glædelig jul og godt nytår ønskes I alle.
Kærlig hilsen Carsten.

”Du fylder mig med glæde, for glæden er fra dig,
du gud, som helst vil give, så glæden bor i mig.

Du løfter op min smerte, så smerten er hos dig,
du gud, der kender sorgen og deler den med mig.

Du fylder mig med undren, forunderlige Gud,
du åbner altid udvej, når alt ser håbløst ud.

Du løfter mine tanker, så de får fred i dig,
du er der, når jeg synes, at du forlader mig.

Du bærer mig i livet, hvor alt kan ske med mig.
Gud, lad mig altid vide, at jeg tilhører dig! ”

Sang af Holger Lissner.